UKSW

Konferencje | dr Paulina Rosińska

DR PAULINA ROSIŃSKA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 
tel. (0-22) 569
e mail: p.rosinska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologiczne uwarunkowania chorób cywilizacyjnych.

Aktualnie pełnione funkcje

  • Asystent w Katedrze Psychologii Zdrowia

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
  • Domurat, M.; Górska, Z.; Kapuściński, M.; Lechowicz, M.; Martowska, K.; Rosińska, P.; Szyntar, K.; Wakuła, A.; Wrocławska, E.; Wrzosek, J. (2007). Basic hope and emotional experience in prayer groups of marian spirituality. Referat wygłoszony na International Conference „Personality and Religion”, Warszawa.
  • Rosińska, P.(2008) Konferencja „Emocjonalno- społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej”, Warszawa
  • Rosińska, P.;Wrzosek,J.(2008). Plakat na 18 Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Warszawa
  • Rosińska, P.; Wrzosek, J.(2008). Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem u młodzieży klas maturalnych”. Referat wygłoszony na Interdyscyplinarnej Konferencji „Zdrowie jako wartość i jako wyzwanie”, Warszawa
  • Rosińska, P. (2009).Konferencja pt. Wczesna diagnoza i wspomaganie w rozwoju dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi, Warszawa
  • Rosińska, P.; Wrzosek, J.(2009). Ekspresja gniewu a nasilenie zaburzeń psychosomatycznych. Referat wygłoszony na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej„ Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza” Zakopane
  • Rosińska, P.; Wrzosek, J.(2009). Między brakiem a nadmiarem miłości rodzicielskiej- studium przypadku dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi. Referat wygłoszony na II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Młodych Naukowców Doctorantes, Warszawa.

 

INSTYTUT
AKTUALNOŚCI
O NAS
PRACOWNICY
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

STRUKTURA
KATEDRY I ZAKŁADY
LABORATORIUM PSYCHOLOGICZNE
PRACOWNIA METOD DIAGNOSTYCZNYCH
KOŁO NAUKOWE

NAUKA
PROJEKTY BADAWCZE
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
KONFERENCJE I WYDARZENIA
CZASOPISMO PSYCHOLOGICA

STUDIA
MAGISTERSKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
DOKTORANCKIE
PODYPLOMOWE

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach