UKSW

Inkubator PSI

W semestrze letnim 2016/2017 ruszają zajęcia dla studentów w ramach projektu Inkubator PSI.

W Instytucie Psychologii UKSW realizowany jest od tego roku projekt Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii. Jest to projekt przygotowany dla studentów IV i V roku. Studenci, wybierając jeden z trzech modułów (trenerski, badawczy, HRowy), mają możliwość rozwoju swojej ścieżki zawodowej i podniesienie własnych kompetencji. Każdy moduł zapewnia zajęcia o charakterze warsztatowym, projektowym oraz wizyty studyjne u pracodawców.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

INSTYTUT
AKTUALNOŚCI
O NAS
PRACOWNICY
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

STRUKTURA
KATEDRY I ZAKŁADY
LABORATORIUM PSYCHOLOGICZNE
PRACOWNIA METOD DIAGNOSTYCZNYCH
KOŁO NAUKOWE

NAUKA
PROJEKTY BADAWCZE
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
KONFERENCJE I WYDARZENIA
CZASOPISMO PSYCHOLOGICA

STUDIA
MAGISTERSKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
DOKTORANCKIE
PODYPLOMOWE

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach