Centralne Laboratorium Psychologiczne UKSW

Centralne Laboratorium Psychologiczne (CLP) powstało w 2015 roku jako autorski pomysł prof. dr hab. Jana F. Terelaka w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bazą wyjściową CLP było funkcjonujące od roku 1996 w Instytucie Psychologii UKSW Laboratorium Psychologiczne.

Kierownikiem Centralnego Laboratorium Psychologicznego jest prof. dr hab. Jan F. Terelak. Laboratorium składa się z siedmiu pracowni:

  • Pracownia Psychologii Transportu
  • Pracownia Psychodiagnostyki
  • Pracownia Psychologii Eksperymentalnej
  • Pracownia Badań Wariograficznych
  • Pracownia Badań Online
  • Pracownia Metodologii Badań i Analizy Danych
  • Pracownia Psychofizjologii

Szczegółowe informacje na temat CLP dostępne są na stronie laboratorium: http://laboratorium.uksw.edu.pl/